تلفن تماس : 22376980-021

ریل آسانسور یکی از مهمترین قطعات آن می باشد که چه از لحاظ امنیت و چه از نظر چگونگی عملکرد کلی آسانسور، دارای اهمیت خاصی است و در صورت ایجاد مشکل در ریل، کل عملکرد آسانسور با مشکل روبرو خواهد شد.

ردیف

نام ریل نام بازاری نوع نورد پهنای پشت ریل

(mm)

ارتفاع تیغه

(mm)

ضخامت تیغه

(mm)

وزن مخصوص ریل

(kg/m)

وزن یک شاخه

(kg)

۱ T45/A T4.5 نورد سرد ۴۵ ۴۵ ۵ ۳٫۳۴ ۱۶٫۷
۲ T50/A T5 نورد سرد ۵۰ ۵۰ ۵ ۳٫۷۳ ۱۸٫۶
۳ T70/A T9 سرد نورد سرد ۷۰ ۶۵ ۹ ۷٫۴۷ ۳۷٫۳
۴ T70/B T9 گرم نورد گرم ۷۰ ۶۵ ۹ ۷٫۴۷ ۳۷٫۳
۵ T89/B T16 سبک نورد گرم ۸۹ ۶۲ ۱۵٫۸۸ ۱۲٫۳ ۶۱٫۵
۶ T90/B T16

بال پهن

نورد گرم ۹۰ ۷۵ ۱۶ ۱۳٫۵ ۶۷٫۵
۷ T127/B T127 نورد گرم ۱۲۷ ۸۹ ۱۵٫۸۸ ۱۷٫۷۷

۸۸٫۸۵

نحوه نامگذاری ریل آسانسور

در کشورمان و در بین فروشندگان و نصابان عزیز مرسوم است که ریل ها را با افزودن ضخامت تیغه آنها به T نامگذاری می کنند.

اما چنین چیزی فقط در کشور ما مرسوم است و بین تولیدکنندگان ریل در سایر نقاط جهان و مصرف کنندگان و فروشندگان ریل اینگونه نیست و به نحوه دیگری ریل ها را نامگذاری می کنند.

بدین صورت که پهنای پشت ریل را بر حسب میلی متر به T اضافه می نمایند. این نحوه نامگذاری در تمام جهان بصورت استاندارد بین المللی است و مصرف کنندگان و دیگران با مشاهده نام ریل متوجه می شوند که ضخامت تیغه آن و یا ارتفاع تیغه آن چقدر است.

بحث نورد سرد و گرم فقط در رابطه با ریل های کابین T70 می باشد. بدین دلیل که ریل های کوجکتر، همگی نورد سرد هستند و ریل های بزرگتر هم، تولید هر کارخانه ای در هر گوشه ای از جهان که باشند، همگی نورد گرم هستند، حتی ریل های تولیدی شرکتهای بزرگ مانند مونته فرو و مارازی.

تفاوت ریل های نورد سرد و گرم:

نکته ای که اکثراً به اشتباه آن را بیان می کنند این است که ریل نورد گرم اصلاً عملکرد خوبی ندارد و نیز از لحاظ امنتیتی خصوصاً هنگام پاراشوت مشکل ایجاد خواهد کرد.

اما باید بگوییم که اینگونه نیست !!

درست است که ریل های نورد گرم و سرد بسیار متفاوت می باشند. اما اینگونه نیست که ریل نورد گرم در نحوه عملکرد دارای مشکل باشد.

۱- تیغه ریل:

در ریل نورد گرم روی تیغه ریل رده های ماشین کاری به عمق حدودی ۲ میلی متر در سرتاسر تیغه ریل به چشم می خورد اما در ریل نورد سرد تیغه ریل بدون ماشین کاری است و یکنواخت است و به جای رده های ماشین کاری، روی آن دانه دانه است که عمق کمتری دارند.

۲- سختی:

سختی تیغه ریل های نورد گرم در حدود ۱۳۰ برینل است در حالیکه سختی تیغه ریل های نورد سرد در حدود ۲۰۰ برینل می باشد. از لحاظ کارآیی هیچ تفاوتی با هم ندارند فقط پس از پاراشوت کردن آسانسور، ریل نورد گرم آسیب بیشتری خواهد دید.

۳- عمر مفید:

ریل های نورد سرد با توجه به اینکه سختی بالاتری نسبت به ریل های نورد گرم دارند، دارای عمر حدود ۲ برابر نسبت به ریل های نورد گرم می باشند.