تلفن تماس : 22376980-021

 تجربه بالاترین کیفیت از دیدگاه مسافران:
استفاده از سیستم بدون گیربکس مغناطیسی دائم با دقت بسیار بالای سیستم کنترل اینورتر باعث حذف لرزش های اضافی از جانب مکانسیم گیربکس و طناب ها می شود.این سیستم همچنین از یک سیستم اینورتر با دقت بسیار بالا که به طور مداوم ولتاژ و فرکانس را برای رسیدن به سرعت بهینه موتور فراهم می کند که باعث تجربه حرکت نرم و راحت توسط مسافران می شود.

Title

Description