تلفن تماس : 22376980-021
hospital33
hospital 35
hospital2
hospital 1
hospital33 hospital 35 hospital2 hospital 1

آسانسور بیمارستانی ( تخت بر ، بیماربر )

آسانسور بیمارستانی یا آسانسورهای بیماربر با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند و از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی استفاده میشود که ابعاد آنها بزرگ است باید هم ازنظر ابعاد کابین و هم ازنظر سیستم های موتورخانه ای دارای استانداردهای مخصوص باشند. این نوع آسانسورها باید از نظر ابعاد کابین این ظرفیت را داشته باشد که حداقل یک تخت بیمارستان ویک پرستار در کنار آن در کابین این آسانسورجای گیرند.

 

نوع آسانسور

ابعاد کابین

ابعاد درب

حمل تخت

۱۴۰۰*۲۴۰۰

۱۱۰۰*۲۱۰۰

حمل برانکارد

۱۱۰۰*۲۱۰۰

۹۰۰*۲۱۰۰

جهت اطلاع بیشتر میتوانید کاتالوگ محصولات را دانلود نمایید.