تلفن تماس : 22376980-021

انواع ریل

ریل آسانسور یکی از مهمترین قطعات آن می باشد که چه از لحاظ امنیت و چه از نظر چگونگی عملکرد کلی آسانسور، دارای اهمیت خاصی است و در صورت ایجاد مشکل […]

درب اتوماتیک

درب اتوماتیک و درب اتوماتیک شیشه ای درب اتوماتیک در جهان دارای صنعتی با سابقه طولانی ای است. درب اتوماتیک و درب اتوماتیک شیشه ای ابتدا از کشور های مدرن […]

مدرنیزیشن

نوسازی آسانسور (یا مدرن سازی آسانسور) : DOPPLER برنامه نوسازی آسانسور را  به گونه ای برای شما طراحی می کند که مطابق با ویژگی های مشخصه ساختمان شما باشد. ReNaissance […]

طراحی

طراحی اساسی ترین و اصلی ترین قدم قبل از نصب آسانسور طراحی، نقشه کشی و آنالیز ترافیک ساختمان و آسانسور میباشد. در نصب آسانسور عوامل زیادی مانند طراحی و معماری […]

آسانسورهای بیمارستانی

آسانسور بیمارستانی ( تخت بر ، بیماربر ) آسانسور بیمارستانی یا آسانسورهای بیماربر با توجه به نوع کاربری خاصی که دارند و از آنها جهت جابه جایی تخت های بیمارستانی […]